Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących remonty czy eksploatację lokali mieszkalnych przeznaczonych dla pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka kupiła lokale mieszkalne dla pracowników firmy. Zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz za pośrednictwem agencji pracy. W lokalu A mieszkają pracownicy zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o prace. W lokalu B mieszkają pracownicy z agencji pracy. Spółka nie obciąża agencji pracy kosztami noclegu pracowników. Czy podatnik może odliczyć VAT od kosztów remontów lokali A i B? Czy może odliczyć VAT od kosztów eksplantacji lokali A i B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX