Czy podatnik może odliczyć od zakupów związanych z eksploatacją samochodu podatek VAT w pełnej wysokości, w przypadku dojazdu pracowników samochodem z domu do siedziby firmy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zmieniła siedzibę, co spowodowało konieczność dojazdu pracowników do innego miasta. Zakupiono samochód osobowy, który udostępniono pracownikom, aby wspólnie dojeżdżali do pracy. Samochód jest wyposażony w GPS. Na podstawie wydruków z systemu jest prowadzona "kilometrówka". Regulamin wyklucza możliwość wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, co jest weryfikowane i kontrolowane przez zapisy z GPS. Czy spółka, po zgłoszeniu samochodu jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej na VAT-26, będzie miała prawo do odliczania 100% VAT od zakupów związanych z eksploatacją samochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX