Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2008 r.
Autor odpowiedzi: Łabno Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2008 r.

PYTANIE

Wprowadziliśmy nowy sposób sprzedaży ogłoszeń do gazety codziennej przez klientów indywidualnych. Przez Internet można złożyć zlecenie zamieszczenia ogłoszenia. Zapłata za te usługi w całości następuje za pośrednictwem operatora płatności e-card na rachunek bankowy. Kolejność czynności jest następująca:

Dzień 1 - złożenie zlecenia internetowego na wykonanie usługi ogłoszeniowej, obciążenie rachunku klienta przez operatora płatności e-card

Dzień 2 - otrzymanie od operatora płatności e-card zestawienia transakcji z dnia poprzedniego,

Dzień 3 - otrzymanie od operatora płatności e-card na nasz rachunek środków pieniężnych objętych zestawieniem z dnia poprzedniego (z dnia 1), jest to jedna kwota zbiorcza

Wykonanie usługi następuje nie wcześniej (zwykle jeszcze później) niż w dniu czwartym.

Zgodnie z r.k.r.:

§ 2. Zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Załącznik czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania:

38. Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2)

2) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r.

Czy w zgodzie z brzmieniem ww. przepisu, możemy nie ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży dokonywanej przez Internet?

Przed 2008 r. nie realizowaliśmy usług ogłoszeniowych drogą internetową.

Czy to jest nowa usługa? A jeżeli istnieje konieczność ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, to w jakim momencie należy to zaewidencjonować oraz czy można tego dokonać kwotą zbiorczą np. za dany dzień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?