Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmniejszenie kwoty podatku należnego (art. 29a ust 13 i 14 VAT). Spółka z branży FMCG wystawia istotną ilość korekt faktur VAT (zmniejszających). Zdarza nam się nie zauważyć, że dany odbiorca skompensował faktury korekty przy danej płatności. Przykład: Wystawiamy korekty w czerwcu 2016 r., odbiorca w lipcu 2016 r. kompensuje korekty ze zwykłymi fakturami (przelewa należność pomniejszając o wartość korekt). W czerwcu 2017 r. wysyłamy pytanie o potwierdzenie ww. korekt i otrzymujemy informację o kompensacie dokonanej rok wcześniej.

Czy mamy prawo zmniejszyć kwotę podatku należnego w bieżącym okresie (lipiec 2017 r.)?

W naszym rozumieniu przepisu mamy takie prawo, ponieważ przepis ten wskazuje jedynie, że nie możemy obniżyć VAT należnego wcześniej niż odbiorca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację