Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r.

PYTANIE

Sprawa dotyczy ulgi na złe długi. Dokonaliśmy korekty VAT za grudzień 2013 r. (korektę złożyliśmy w lutym 2014 r.). Ponieważ w tym okresie urzędy skarbowe różnie interpretowały moment, w którym można ująć ulgę, często w ten sposób, że aby móc skorygować złe długi musi być spełniony warunek upływu 150 dni, ale niekoniecznie korekta musi być za ten miesiąc, może być np. za kolejne - skorygowałam w grudniu faktury, w których termin 150 dni od terminu płatności upłynął w październiku i listopadzie 2013 r. (dopiero w kwietniu 2014 r. Ministerstwo ustosunkowało się na stronie www, że art. 89 u.p.t.u. należy rozumieć tak, że dokładnie w miesiącu, w którym upływa 150 dzień od terminu płatności należy skorygować złe długi, a nie np. miesiąc później). W marcu 2013 r. firma, której wierzytelności korygowałam ogłosiła upadłość. Dnia 1 kwietnia 2014 r. Ministerstwo dopiero dokładnie oficjalnie interpretuje przepis budzący wiele pytań, wskutek czego urząd skarbowy w lipcu 2014 r. prosi o skorygowanie wykazanej ulgi za poszczególne okresy czyli październik i listopad 2013 r. W lipcu 2014 r. dokonuję więc technicznej korekty polegającej na "wyrzuceniu" ulgi z grudnia 2013 r. i wykazaniu jej w miesiącu październiku i listopadzie. Po niespełna roku urząd skarbowy zarzuca nam, że nie mieliśmy prawa do skorzystania z ulgi na złe długi na ww. sytuację, ponieważ została ona złożona w okresie, w którym dłużnik był w upadłości. Uważam, że jest to błędne stanowisko w tym konkretnym przypadku, ponieważ pierwszy raz wykazaliśmy te faktury, składając korektę w lutym, czyli przed upadłością dłużnika. Błąd polegał na tym, że faktury wykazaliśmy zbiorczo a nie w październiku i listopadzie. Jednak Ministerstwo w pytaniach i odpowiedziach opublikowanych na stronie 1 kwietnia 2014 r. również pisze, że pierwotne wykazanie faktur z tytułu złych długów nie pozbawia podatnika prawa do złożenia korekty dot. okresu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?