Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Nasza firma (Z) zakupiła towar w Brazylii od firmy (X), który ostatecznie ma być odsprzedany do firmy (Y), mającej siedzibę w Iranie. Chcemy, aby towar trafił na czasowe składowanie do składu celnego i jednocześnie wystąpić do urzędu celnego o zmianę właściciela towaru z firmy (X) na naszą firmę (Y). Po uzyskaniu decyzji z UC dokonamy zmiany w oznakowaniu skrzyń i w procedurze tranzytu sprzedamy towar do firmy (Y) w Iranie. Towar ma utrzymać status nieunijnego. Będziemy wnioskować o świadectwo pochodzenia, potwierdzające pochodzenie brazylijskie towaru, ale na którym nie będzie informacji o firmie (X) z Brazylii.

Czy w podanych powyżej okolicznościach, mamy prawo wystawić fakturę eksportową ze stawką 0% VAT?

Jaki dokument będzie stanowił podstawę do jej zastosowania?

Czy otrzymamy potwierdzenie wywozu E599?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?