Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT związanego z zawartą umową licencyjną? - OpenLEX

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT związanego z zawartą umową licencyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2012 r.

PYTANIE

Firma podpisała umowę licencyjną o korzystanie z wynalazku. Licencjodawca udziela licencjobiorcy wyłącznego upoważnienia do korzystania z wynalazku w celu wdrożenia technologii produkcji produktu w oparciu o wynalazek. Umowa zostaje zawarta na okres 6 lat. Licencjobiorca zobowiązał się do zapłaty kwoty 350.000 zł płatnej w ratach na podstawie wystawionych faktur VAT. Staramy się również w tym kierunku o dofinansowanie. W umowie licencyjnej jest określone, iż w przypadku nieotrzymania dofinansowania umowa ulega rozwiązaniu.

Licencjodawca udziela wyłącznego upoważnienia do korzystaniu z wynalazku z zastrzeżeniem postanowień:

1.

wpłaty kwoty 10.000 zł w momencie podpisania umowy licencyjnej; udzielenie licencji jest uzależnione od uiszczenia powyższej kwoty;

2.

wpłaty kwoty 10.000 zł w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Faktury VAT dotyczące opłat licencyjnych zostały wystawione w sierpniu i wrześniu.

Czy mamy prawo do odliczenia VAT w momencie otrzymania faktur VAT, na podstawie których realizowana jest płatność?

W momencie otrzymania dofinansowania powyższe opłaty będą w przyszłości stanowiły WNiP i będą amortyzowane.

Gdzie powinniśmy je ująć do tego czasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?