Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych w latach 2001-2004, jeśli rozpoczął prowadzenie działalności... - OpenLEX

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych w latach 2001-2004, jeśli rozpoczął prowadzenie działalności dopiero w 2012 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2012 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczą w dniu 10 lutego 2012 r. Zarejestrowała się jako podatnik VAT składając deklarację VAT-R. Zrezygnowała ze zwolnienia podmiotowego. Będzie rozliczała się na zasadach ogólnych. Wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej. W latach 2001-2004 podatnik dokonał zakupu towarów handlowych oraz środków trwałych. Zakupy te są udokumentowane fakturami VAT. Zakupiony wcześniej towar handlowy będzie wprowadzony remanentem początkowym do księgi przychodów i rozchodów. Środki trwałe będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Czy od faktur VAT z lat 2001-2004 dokumentujących dokonane zakupy można odliczyć VAT, skoro od dokonania zakupu upłynęło kilka lat?

Podatnik nie miał możliwości wcześniejszego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak wycenić towary handlowe w remanencie początkowym?

Jak wycenić środki trwałe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?