Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w dniu 25 maja 2022 r. zawarła umowę deweloperską na zakup apartamentu wraz z rowerownią oraz miejscem postojowym za ceną 2.500.000 brutto. Apartament znajduje się na terenie Polski. Podatnik jest obywatelem Polski, ale nie jest rezydentem - swoją rezydencję podatkową ze względu na miejsce zamieszkania ma w Niemczech. Faktury zaliczkowe i faktury na urządzenie apartamentu wystawiane były na imię i nazwisko podatnika bez nr NIP. Podatnik w 2024 r. postanowił, iż zakupiony lokal chce przeznaczyć na wynajem krótkoterminowy. Chce odliczyć podatek VAT od faktur zaliczkowych na jego zakup, które w pełnej kwocie 2.500.000 brutto zostały opłacone w roku 2022 i 2023 na podstawie faktur zaliczkowych wystawionych przez developera oraz od faktur zakupu z tytułu usług budowlanych i zakupu sprzętów oraz mebli przeznaczonych do jego urządzenia. Czy właściwym miejscem rejestracji takiego podatnika będzie Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście? Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów? Jakich czynności należy dokonać, aby zarejestrować podatnika/osobę fizyczną jako czynnego podatnika VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX