Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2008 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2006 r.

PYTANIE

Dokonuję zakupu towarów używanych (samochody z UE).

Czy mam prawo do odliczeń VAT (od wydatków - "kosztów netto" poniesionych na: badanie techniczne, zakup uszkodzonych części wymiennych, koszty połączeń telefonicznych, materiałów biurowych, lakierniczych, narzędzi mechanicznych, środków czystości itp.)?

Sprzedaż tych towarów rozliczam marżą. Dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku." W moim przypadku marża wynosi 7465 zł - 4000 zł = 3465 zł / 122% = 2840,16 zł.

Przykład:

Cena zakupu samochodu wynosi 1000 euro;

Kurs euro = 4 zł;

Zapłacona akcyza - 600 zł;

Wydatki wymienione wyżej - "koszty netto" - 540 zł. Netto;

VAT od kosztów 118,80 zł;

Wartość brutto kosztów - 658,80 zł;

Rejestracja - 1200 zł;

Uważam, że mam prawo do odliczenia kwoty 118,80 zł w deklaracji VAT-7, ponieważ przy sprzedaży naliczam VAT (faktura VAT marża) w sposób następujący:

Wartość brutto sprzedaży (kwota, którą ma zapłacić nabywca) - 7465,00 zł.

Cena zakupu - nabycia - 4000 zł.

Koszty łączne - 600 zł 540 zł 1200 zł = 2340 zł VAT-514,80 zł = 2854,80 zł;

Zysk - 500,16 zł VAT - 110,04 zł = 610,20 zł

7465 zł - 4000 zł = 3465 zł / 122% = 2840,16 zł (2340 zł 500,16 zł)

2840,16 zł * 22% = 624,84 zł (514,80 zł 110,04 zł)

2840,16 zł 624,84 zł = 3465 zł (2854,80 zł 610,20 zł)

Jeżeli mój sposób wyliczeń jest nieprawidłowy proszę o przeliczenie mojego przykładu.

Czy sposób wyliczeń zmieniał się w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?