Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada w swoich zasobach garaże na zasadach spółdzielczych praw. Za użytkowanie garaży spółdzielnia nie wystawia faktur. W miesiącu grudniu dokonano naliczenia opłaty na garaż. W związku z tym, iż jest to usługa ciągła w rejestrze VAT, jako datę podatkową wykazano 31.12.2017 r. (z końcem okresu rozliczeniowego). Naliczenie było jednak częściowo błędne i z dniem 29.12.2017 r. dokonano korekty naliczenia wystawiając dokument wewnętrzny zmniejszający wysokość naliczenia.

Pod jaką datą (dzień, miesiąc, rok) podatkową należy wykazać w rejestrze VAT dokument korygujący?

Czy w związku z tym, że spółdzielnia nie wystawia faktur (sprzedaż na rzecz osób fizycznych) nie ma konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru dokumentu korygującego przez nabywcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację