Czy podatnik ma obowiązek ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Jestem podatnikiem podatku VAT czynnym. W listopadzie 2019 r. dokonałem sprzedaży dwóch samochodów, dotychczas wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż została dokonana na rzecz osoby fizycznej - obywatela Ukrainy. Łączna wartość sprzedanych samochodów wyniosła 41.500 zł. Nie mam zainstalowanej kasy fiskalnej i dokonanej sprzedaży na takim urządzeniu nie zaewidencjonowałem. W lutym 2020 r., z racji stwierdzonych w pojazdach wad, nabywca odstąpił od obydwu umów sprzedaży pojazdów. Zarówno płatność tytułem sprzedaży pojazdów, jak i zwrot dokonano gotówką.

Czy wobec tak ukształtowanych okoliczności utraciłem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, czy może jednak umowę należałoby oceniać tak, jak gdyby nigdy zawarta nie została, co przekładając na regulacje dotyczące kas fiskalnych prowadzić winno do uznania, że skoro finalnie nie było sprzedaży, to i nie doszło do utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access