Czy podatnik, który zamierza wykonywać usługi polegające na sporządzaniu kosztorysów i projektów budowlanych może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna chce zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na sporządzaniu kosztorysów i projektów budowlanych.

W Polskiej Klasyfikacji Działalności, działalność ta sklasyfikowana jest pod nr PKD 74.20.A. tj. - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

Natomiast w klasyfikacji PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie są sklasyfikowane pod nr 74.20. Grupa ta zawiera również podgrupę 74.20.31 tj. usługi inżynierskie doradcze.

Śledząc listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku VAT możemy odnaleźć usługi rzeczoznawstwa (pojmowanego jako wszelkiego rodzaju doradztwo).

Podatnik chce skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na to, że nie będzie świadczył w ramach prowadzonej działalności usług doradztwa, a jedynie będzie świadczył usługi w zakresie sporządzania projektów i kosztorysów budowlanych na zlecenie klienta.

Czy z uwagi na fakt, iż w grupie PKWiU 74.2 znajduje się podgrupa usług doradczych podatnik powinien bezwzględnie zarejestrować się do VAT, czy w związku z powyższym nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego?

Podatnik jednoznacznie oświadcza, iż nie będzie świadczył usług doradztwa, a rejestracja do VAT w jego przypadku jest niekorzystna.

Stanowisko podatnika jest takie, iż pomimo tego że zakres świadczonych przez niego usług zawiera się w tej samej grupie co usługi z zakresu usług inżynierskich doradczych, nie rodzi to obowiązku rejestracji na VAT.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access