Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2014 r.

PYTANIE

Zawarliśmy z kontrahentem umowę na sprzedaż naszego produktu. Cena sprzedaży jest uzależniona od parametrów jakościowych produktu (np. kaloryczność). Ze względu na specyfikę tego produktu ostateczną cenę jednostkową sprzedaży kształtują tzw. rozliczenia wtórne. Polega to na tym, że nabywca powtórnie dokonuje badania laboratoryjnego i jeśli cena produktu po wtórnym badaniu różni się od ceny wynikającej z faktury, podaje w rozliczeniu wtórnym wartość należnej mu bonifikaty lub wymaganej dla nas (sprzedawcy) dopłaty. Ewentualne rozbieżności wymagają akceptacji obu stron umowy, czego konsekwencją są wystawiane faktury korygujące. Nie ma problemu z fakturami korygującymi zmniejszającymi. Podatkowy problem w VAT pojawia się przy fakturach korygujących zwiększających.

Czy mamy w takiej sytuacji obowiązek składania korekt deklaracji VAT do miesiąca, w którym powstała faktura podstawowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?