Czy podatnik, który wykorzystał maksymalną kwotę nakładów pomocy publicznej, powinien na nowo ustalić maksymalną intensywność pomocy od 2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik korzysta z ulgi na wsparcie z tytułu inwestycji, kwotę maksymalną do ulgi w CIT określa nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Podatnik zakończył inwestycję wykorzystując maksymalną kwotę nakładów wynikającą z decyzji. Kwoty zostały zdyskontowane i została ustalona maksymalna kwota ulgi do wykorzystania. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla niektórych województw od roku 2022 wzrasta.

Czy w związku z powyższym na nowo należy ustalić maksymalną intensywność pomocy regionalnej dla danego przedsiębiorstwa uwzględniając ten wzrost czy też pozostajemy na poziomie ustalonym wg rozporządzenia obowiązującego do 31.12.2021 r., a wzrost dotyczy tylko nowo rozpoczynających korzystanie z ulgi i tych którzy realizują jeszcze inwestycje w ramach kwot zawartych w decyzji jako maksymalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX