Czy podatnik, który w terminie do 15 stycznia 2010 r. złożył deklarację na podatek rolny i 13 października 2010 r. złożył wniosek o udzielenie ulgi powinien otrzymać decyzję o udzieleniu ulgi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik będący osobą prawną zwrócił się z wnioskiem o udzielenie ulgi na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym. W związku z art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym ww. zwolnienie przyznawane jest na wniosek.

Czy podatnik, który w terminie do 15 stycznia 2010 r. złożył deklarację na podatek rolny i 13 października 2010 r. złożył wniosek o udzielenie ulgi powinien otrzymać decyzję o udzieleniu ulgi?

Czy po sprzedaży nieruchomości, na którą ulga została przyznana podatnik powinien otrzymać zmianę czy uchylenie w całości czy części decyzji o przydzieleniu ulgi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX