Czy podatnik, który reguluje aktualnie zobowiązania powstałe w 2009 r. na rachunek kontrahenta nieznajdujący się na białej liście zachowa prawo do ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada nieuregulowane zobowiązania z 2009 r. (przed wejściem w życie przepisów dotyczących białej listy podatników VAT). Każde zobowiązanie opiewa na kwotę powyżej 15 000 zł. Czy podatnik posiadający zobowiązania z 2009 r. powinien uregulować je na rachunek bankowy z białej listy? Czy podatnik zachowa prawo do ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX