Czy podatnik, który prowadzi PKPiR może zaliczyć do kosztów podatkowych odpis aktualizujący wartość należności? - OpenLEX

Czy podatnik, który prowadzi PKPiR może zaliczyć do kosztów podatkowych odpis aktualizujący wartość należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik prowadzący PKPiR może skorzystać z możliwości zaliczenia wartości netto należności nieściągalnej przez jej uprawdopodobnienie na podst. art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3?

Ustawa nie zabrania, ale nie mówi też, jak technicznie wykonać odpis, jeśli nie prowadzi się ksiąg handlowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?