Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku, gdy zbył udział w domu przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości, a zbycie udziału w nieruchomości nastąpiło przy podziale majątku wspólnego małżonków w związku z rozwodem podatników?

Dom został nabyty przez podatników w 2016 r. po 1/2 części, albowiem wówczas podatnicy pozostawali w ustroju rozdzielności majątkowej (kilka lat wstecz była zawarta umowa majątkowa małżeńska). W 2019 r. doszło do rozwodu podatników i podzielili wspólny majątek.

Czy w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 2 PIT, z którego wynika, że: "przepisów ustawy nie stosuje się do podziału majątku wspólnego małżonków", zatem podatnik nie płaci podatku dochodowego od spłaty z majątku małżonków jaką otrzymał przy podziale majątku?

Czy jednocześnie dokonany w tym samym akcie notarialnym podział majątku wraz ze zniesieniem wspólności majątkowej zmienia sytuację podatkową podatnika?

Konieczność takiego zapisu w kontrakcie zaistniała w związku ze składnikami nabytymi przez podatników przed i po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej. Wedle interpretacji podatkowych również od zniesienia wspólności nie pobiera się podatku dochodowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację