Czy podatnik dokonujący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej powinien przy obliczaniu proporcji uwzględnić VAT naliczony związany ze sprzedażą wyłącznie opodatkowaną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonuje podziału naliczonego VAT na następujące rejestry:

1)

VAT naliczony związany ze sprzedażą wyłącznie opodatkowaną,

2)

VAT naliczony związany sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną,

3)

zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną,

Czy wyliczony współczynnik należy zastosować tylko do wartości VAT naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, czy również do wartości VAT naliczonego związanego ze sprzedażą wyłącznie opodatkowaną?

Art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. jest dla mnie niejasny.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access