Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Muszę zapłacić podatek od nieruchomości. Jaka jest różnica pomiędzy budynkiem i budowlą? Płacę za powierzchnię magazynową i biurową 19,97 z l za m2 (stawka ustalona przez gminę). Za budowlę 2% od wartości początkowej w księgach rachunkowych. Przyjmuję iż budowlą jest przyłącze energet. z trafostacją i licznikami, przyłącze wodne i sieć wodociągowa, kanalizacja deszcz. z osadnikami i separator, zbiornik wody deszczowej, kanalizacja sanitarna, nawierzchnia utwardzona - droga, parking, ogrodzenie i brama wjazdowa. Czy jest to prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?