Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w swojej działalności gospodarczej korzystał z budynku gospodarczego. Teraz jednak na podstawie umowy użyczenia (I grupa podatkowa) użycza go swojemu synowi, który wykorzystuje ów budynek w swojej działalności gospodarczej. Podatnik aktualnie ma zawieszoną działalność gospodarczą. W umowie użyczenia zaznaczono, że wszelkie opłaty związane z budynkiem ponosi korzystający. Faktury za prąd wystawiane są na podatnika.

Jeżeli podatnik wystawi refakturę za prąd, czy będzie to dla niego oznaczało, że musi odprowadzić należny VAT i musi złożyć deklarację VAT?

Czy może nie robić refaktury i zgodnie z zawartą umową użyczenia uznać, że to są wydatki syna - a tym samym w ogóle nie ujmować w swoim rejestrze zakupów VAT faktur za energię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?