Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Spółka nabywa m.in. materiały (np. blachę) objęte odwrotnym obciążeniem. Kontrahenci wystawiają faktury VAT, w których oprócz towaru - bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT, lecz z informacją "odwrotne obciążenie" - wyszczególniają usługę transportową według stawki 23%. W myśl orzecznictwa TSUE, NSA oraz interpretacji podatkowych, takie świadczenie ma charakter kompleksowy i niedopuszczalnym jest dokonywanie sztucznego podziału usług na odrębne świadczenia i opodatkowywania ich, jak gdyby były świadczeniami niezależnymi. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W opisanym przypadku transakcja sprzedaży np. blachy u sprzedającego nie podlega opodatkowaniu, zaś usługa transportowa stanowić może świadczenie kompleksowe wraz ze sprzedażą blachy.

W związku z czym, powstaje pytanie: czy podatek VAT naliczony ujęty w fakturze VAT zakupu blachy i związany z usługą transportową, podlega odliczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację