Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28 kwietnia zakupiliśmy nieruchomość. Ponieważ strona sprzedająca w akcie notarialnym oznajmiła że do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT, notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych. Już po spisaniu aktu notarialnego sprzedawca nieruchomości wystąpił do urzędu skarbowego z zapytaniem czy sprzedaż nieruchomości w związku z tym że są to towary używane powinna być zwolniona z VAT. Urząd Skarbowy wydał decyzję że sprzedaż nieruchomości powinna być zwolniona z VAT. Dnia 25 maja sprzedawca wystawił faktury korygujące i zwrócił nam na konto VAT.

Ponieważ nie ma VAT to jest PCC. Notariusz sporządził nowy akt notarialny z datą 7 września, w którym zawarł sprostowanie do poprzednie aktu z 28 kwietnia i pobrał od nas podatek od czynności cywilnoprawnych.

Protokół przekazania środków trwałych (budynków) nastąpił z datą 15 maja i została wystawiona faktura końcowa, (wcześniej były wystawiane faktury zaliczkowe) z tym też dniem środki trwałe zostały oddane do używania, czyli zostały wystawione dokumenty OT.

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa wartość środków trwałych czy wchodzi bezpośrednio w koszty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?