Czy podatek dochodowy można księgować na koncie rozliczeń międzyokresowych? - OpenLEX

Czy podatek dochodowy można księgować na koncie rozliczeń międzyokresowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Zarzycki Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. opłaca podatek dochodowy w formie zaliczkowej, czyli co miesiąc wpłacana jest stała kwota podatku. Ustalona zaliczka księgowana jest:

Wn konto 650 Rozliczenia międzyokresowe

Ma konto 220 Rozrachunki publicznoprawne.

Natomiast bieżący podatek dochodowy obliczony od dochodów za dany miesiąc księgowany jest:

Wn konto 870 Podatek dochodowy

Ma konto 650 Rozliczenia międzyokresowe.

Konto 650 prezentowane jest persaldem w bilansie w aktywach w pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Czy przedstawiony sposób księgowania podatku jest prawidłowy?

Jak należy postąpić, jeżeli kwota bieżącego podatku jest większa od wpłaconych zaliczek i konto wykazuje persaldo ujemne?

Czy należy konto to prezentować w pasywach w rozliczeniach międzyokresowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?