Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2013 r.

PYTANIE

W jednym z pakietów Zamawiający wymagał zaoferowania igieł w rozmiarach 0,3x8 mm oraz 0,25x8 mm. Firma X zaoferowała w tej pozycji igły o numerach katalogowych 904244 oraz 904275. Z powyższego wynika, iż Wykonawca zaoferował igły w rozm. 0,3x8 mm oraz 0,25x6 mm.

Zamawiający poinformował na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 p.z.p., że oferta złożona przez X w postępowaniu na zakup i dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku, zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający rozesłał wyniki postępowania wraz z informacja o ofertach odrzuconych i w odpowiedzi dostał pismo stwierdzające, iż nieprawidłowy nr katalogowy w żaden sposób nie może świadczyć o niezgodności zaoferowanego asortymentu z SIWZ. Taka omyłka wypełnia dyspozycję art. 87 ust. 2 pkt 1 p.z.p. i Zamawiający powinien samodzielnie dokonać poprawy.

Czy to jest omyłka, która podlega wyjaśnieniu, czy to poważny błąd który powoduje odrzucenie oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?