Czy podanie o pomoc podpisane prawidłowo podpisem elektronicznym i załączone do emaila należy wg art. 63 par. 1 k.p.a.... - OpenLEX

Czy podanie o pomoc podpisane prawidłowo podpisem elektronicznym i załączone do emaila należy wg art. 63 par. 1 k.p.a. pozostawić bez rozpoznania, czy przyjąć i rozpatrzeć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie nowego zapisu art. 63 par. 1 k.p.a.:

,,Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania".

Czy podanie o pomoc podpisane prawidłowo podpisem elektronicznym i załączone do emaila należy wg art. 63 par. 1 k.p.a. pozostawić bez rozpoznania, czy przyjąć i rozpatrzeć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?