Czy podanie błędnej, szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej stanowi przesłankę odrzucenia oferty? - OpenLEX

Czy podanie błędnej, szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2012 r.

PYTANIE

Zamawiający ogłosił przetarg na dostawę energii powyżej progów unijnych. Trzy dni po ogłoszeniu nastąpiła zmiana SIWZ - zmiana szacunkowej ilości MW energii. Ilość ta była wpisana w formularzu oferty. Wykonawca powinien wpisać cenę jednostkową i pomnożyć przez ilość MW. W postępowaniu złożono dwie oferty. W ofercie nr 2 Wykonawca nie uwzględnił zmienionej ilości MW i zastosował niezmieniony formularz oferty z niezmienioną ilością MW. Ceny jednostkowe oferty nr 2 są wyższe od cen jednostkowych oferty nr 1, także wykonawca nawet jakby zastosował poprawna ilość MW, to jego oferta nie byłaby najkorzystniejsza.

Czy zamawiający powinien poprawić ilość MW i tym samym całkowitą cenę oferty z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. czy też powinien odrzucić ofertę z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?