Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nastąpiła zmiana przepisów odnośnie wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, które należy przekazywać w postaci elektronicznej, zabezpieczonej.

Czy taka sama forma przekazywania w postaci elektronicznej dotyczy również zabezpieczeń należytego wykonania umowy, które tak naprawdę jest już poza procedurą o udzielenie zamówienia publicznego?

Czy nadal pozostaje forma papierowa wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

W art. 450 nowego PZP nie ma mowy o wyborze jakiejkolwiek formy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?