Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed 31.03.2020 r. została wysłana pocztą polską decyzja o pozwoleniu na budowę do strony postępowania. 8.04.2020 r. wróciła do urzędu decyzja, gdyż adresat nie odebrał podwójnie awizowanej przesyłki.

Czy decyzję należy uznać za skutecznie doręczoną?

Czy należy ją powtórnie wysłać?

Czy poczta w sytuacji zawieszenia terminów powinna nam zwracać korespondencje?

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 i ust. 7 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. bieg terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie rozpoczyna się. Termin ten rozpocznie swój bieg z dniem ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?