Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto ponosi opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w sytuacji, gdy sąd umieścił dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, obecnie Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Czy jednak dziecko, zgodnie orzeczeniem sądu powinno być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej (i z niej na czas leczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym) i wtedy koszty są pokrywane na podstawie art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?