Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Czy pobór wody z sieci wodociągowej na potrzeby technologiczne instalacji spalania paliw objętej pozwoleniem zintegrowanym (pobór na podstawie podpisanej umowy z podmiotem zewnętrznym) stanowi korzystanie z wód w rozumieniu ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., w tym w szczególności czy stanowi szczególne korzystanie z wód wskazane w art. 34 pkt 13 pr. wod. lub "usługę wodną" wskazaną w art. 35 ust. 3 pkt 6 pr. wod.?

Czy w konsekwencji wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z art. 389 pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?