Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy pobór wody podziemnej ze studni głębinowej na potrzeby fermy drobiu, stanowiącej instalację do chowu lub hodowli drobiu powyżej 40000 stanowisk dla drobiu, można traktować jako zwykłe korzystanie z wód, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr.wod., jako gospodarstwo rolne?

Woda pobierana będzie w ilości poniżej 5 mł/dobę na potrzeby bytowe, pojenia zwierząt i utrzymania czystości.

Czy może opisany pobór wód będzie wymagał uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego jako usługa wodna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?