Czy pobocze gruntowe można wykonać jako umocnione/utwardzone kruszywem, destruktem, kostką betonową lub innym materiałem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pobocze gruntowe można wykonać jako umocnione/utwardzone kruszywem, destruktem, kostką betonową lub innym materiałem?

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg (§ 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) – dalej r.w.t.d.p.): "Gruntowe pobocze, o którym mowa w § 37 ust. 1 i w § 38 ust. 4 r.w.t.d.p., powinno mieć nawierzchnię co najmniej gruntową ulepszoną".

Czy można zapis "co najmniej gruntową ulepszoną" interpretować tak, że każda nawierzchnia "lepsza" niż gruntowa ulepszona jest dopuszczalna?

Gdzie szukać definicji, co jest utwardzeniem, co umocnieniem, a co ulepszeniem nawierzchni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access