Czy pobierane świadczenie pielęgnacyjne traktujemy jako dochód utracony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan złożył podanie o pomoc finansową w marcu 2023 r. Do 28 lutego pobierał świadczenie pielęgnacyjne na żonę, która zmarła 28 lutego 2023 r. Od 15 marca pan jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny z prawem do zasiłku (od 15 marca), zasiłek za 15 dni marca zostanie wypłacony w kwietniu 2023 r.

1. Czy pobierane świadczenie pielęgnacyjne traktujemy jako dochód utracony?

2. Czy do dochodu marcowego doliczamy zasiłek dla bezrobotnych, który będzie wypłacony w kwietniu (za 15 dni marca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX