Czy po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać dofinansowanie? - OpenLEX

Czy po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać dofinansowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący działalność gospodarczą zamierza na PKPR zatrudnić osobę z uprawnieniami psychologicznymi niepełnosprawną z orzeczeniem I grupa inwalidzka na umowę na pracę. Osoba ta pracuje w innym zakładzie na 1/2 etatu.

Czy prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać o zwrot wynagrodzenia z PFRON?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne musi odprowadzać od jej wynagrodzenia?

Faktury będą wystawiane tylko za usługi psychologiczne zwolnione z VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX