Czy po zakończeniu trwania umowy szpital jako wydzierżawiający ma prawo podwyższyć wartość budynku o nakłady, które poniósł... - OpenLEX

Czy po zakończeniu trwania umowy szpital jako wydzierżawiający ma prawo podwyższyć wartość budynku o nakłady, które poniósł dzierżawca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital wydzierżawił najemcy budynek, w którym dzierżawca poniósł nakłady na adaptację budynku.

Czy po zakończeniu trwania umowy szpital jako wydzierżawiający ma prawo podwyższyć wartość budynku o nakłady, które poniósł dzierżawca i przedstawił szpitalowi na podstawie wykazu?

Dzierżawca nie obciążył szpitala kosztami adaptacji, przestawił kosztorys poniesionych nakładów w wartości brutto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX