Czy po zakończeniu stosunku pracy pracownika obsługiwanej jednostki dane centrum usług wspólnych może archiwizować jego akta osobowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie wspólną obsługę kadrową w drodze uchwały powierzono Centrum Usług Wspólnych. Na tej podstawie CUW prowadzi i przechowuje teczki akt osobowych pracowników.

Kto powinien przechowywać akta osobowe po zakończeniu stosunku pracy? Czy powinny wrócić do pracodawców, czy nadal powinny być przechowywane w CUW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX