Czy po wypłaceniu odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy i przejściu pracownika na świadczenie przedemerytalne szkoła będzie miała obowiązek wypłacić również odprawę z tytułu przejścia na świadczenie przedemerytalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Pracownik obsługi w szkole dostał wypowiedzenie umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (likwidacja stanowiska). Czy w związku z tym przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji stanowiska i w jakiej wysokości (pracował 20 lat)? Czy po wypłaceniu tej odprawy i przejściu pracownika na świadczenie przedemerytalne szkoła będzie miała obowiązek wypłacić również odprawę z tytułu przejścia na świadczenie przedemerytalne i w jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX