Czy po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, publikuje się obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowej dla publicznej wiadomości społeczeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę, dołączył decyzję środowiskową, która określiła brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.

Czy w takim przypadku po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, publikuje się obwieszczenia o wydaniu decyzji dla publicznej wiadomości społeczeństwa?

Czy nakłada się w decyzji obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX