Czy po wydanej decyzji o skierowaniu, OPS może udostępnić kopię wywiadu środowiskowego środowiskowemu domowi samopomocy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petent zwrócił się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej o przedłużenie skierowania do środowiskowego domu samopomocy. Na potrzeby wszczętego postępowania pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania uczestnika ŚDS.

Czy po wydanej decyzji o skierowaniu, OPS może udostępnić kopię wywiadu środowiskowego środowiskowemu domowi samopomocy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX