Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1.09.2017 r. gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej.

1)

Czy klasy 2 i 3 gimnazjum mogą mieć dziennik elektroniczny, a klasy SP dziennik papierowy?

W SP nie wprowadzono dziennika elektronicznego natomiast w gimnazjum funkcjonuje od kilku lat.

2)

Czy mogą funkcjonować dwa zarządy rady rodziców?

Dla oddziałów gimnazjalnych i SP?

3)

Czy mogą być oddzielne (dla oddziałów gimnazjalnych i SP) systemy oceniania?

Te kwestie będzie regulował statut.

Czy mogą one być tam zapisane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?