Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanego do prowadzenia postępowania i wydania decyzji z art. 37 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.

Mianowicie pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej wydał starosta i czy po wejściu w życie ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 654) - dalej u.i.e.w. w 2016 r. organem właściwym do stwierdzenia jest starosta, czy po zmianie właściwości w zakresie elektrowni wiatrowych jest to wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?