Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuśmierek Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma prawo pobierać opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne od osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i w jakich sytuacjach?

W szczególności prosimy o wyjaśnienie czy SP ZOZ może pobierać opłaty od osób ubezpieczonych, którym udziela się świadczeń, na które SP ZOZ nie ma kontraktu z NFZ lub po wyczerpaniu kontraktu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?