Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, po 1.01.2021 r., wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?