Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

Czy po zaprzestaniu przyjmowania odpadów i uzyskaniu zgody na zamknięcie składowiska można zaprzestać stosowania zabezpieczenia w formie polisy ubezpieczeniowej?

Artykuł 131 ust. 3 u.o. mówi, że zarządzający składowiskiem odpadów, po uzyskaniu decyzji o wygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, o której mowa w art. 129 ust. 7 u.o., może złożyć wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

Powyższy ustęp wskazuje tylko na zwrot depozytu.

Czy dotyczy to również pozostałych form zabezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację