Czy po uzyskaniu postanowienia sądu o upadłości dłużnika, możemy tę wierzytelność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Jesteśmy podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzimy pełną księgowość. W 2003 r. nieściągalną wierzytelność zaliczyliśmy do kosztów niestanowiących uzyskania przychodów.

Czy w 2004 r., po uzyskaniu postanowienia sądu o upadłości dłużnika, możemy tę wierzytelność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jak to zdarzenie ująć w księgach rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access