Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane, nałożył na inwestora obowiązek doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając jednocześnie termin, w którym nałożony obowiązek powinien być wykonany. Po upływie ww. terminu organ nadzoru budowlanego stwierdził, że nałożony obowiązek nie został wykonany. Inwestor (po upływie terminu) wystąpił do organu nadzoru budowlanego o zmianę ww. decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego w części orzeczonego terminu i wyznaczenie nowego terminu. Dodatkowo we wspomnianym wniosku wniósł o przywrócenie terminu w trybie art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy po upływie terminu określonego w decyzji organ może zmienić decyzję w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego?

Czy w takiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?