Czy po ukończeniu szkoły przez ucznia, organ wydający decyzję o edukacji domowej powinien wydać decyzję stwierdzającą... - OpenLEX

Czy po ukończeniu szkoły przez ucznia, organ wydający decyzję o edukacji domowej powinien wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o edukacji domowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wobec ucznia została wydana decyzja o odbywaniu obowiązku szkolnego poza szkołą (edukacja domowa) - art. 37 pr. ośw. Czy po ukończeniu szkoły przez ucznia, organ wydający decyzję o edukacji domowej powinien wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o edukacji domowej? Proszę o uwzględnienie sytuacji, w której decyzja o edukacji domowej jest wydana na wskazany okres (np. do określonego terminu), jak również dla decyzji gdzie nie został zawarty termin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX