Czy po uchwaleniu zmiany planu, która spowodowała utratę mocy planu wcześniejszego, stwierdzenie nieważności zmiany planu... - OpenLEX

Czy po uchwaleniu zmiany planu, która spowodowała utratę mocy planu wcześniejszego, stwierdzenie nieważności zmiany planu przywróci obowiązywanie pierwotnego planu, czy też żaden plan nie będzie obowiązujący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Miasta uchwaliła plan miejscowy X. Po kilku latach zatwierdzono uchwałę zmiany części planu X. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa, a następnie uchwała w sprawie zmiany planu X została zaskarżona przez wojewodę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 34 u.p.z.p. wejście w życie planu miejscowego powoduję utratę mocy obowiązującej innych planów lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu.

Czy po uchwaleniu zmiany planu, która spowodowała utratę mocy planu X, stwierdzenie nieważności zmiany planu X przywróci obowiązywanie "pierwotnego" planu X, czy też żaden plan nie będzie obowiązujący i powstanie konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?